Vastuullista työntekijöiden virtausta

Autamme asiakkaitamme tehostamaan ulkoisen työvoiman hallintaa ja välttämään ikävät yllätykset jo ennakkoon. Onboarding-prosessimme avulla varmistat, että yrityksen ulkopuolisen työntekijän ja urakoitsijan työskentelyyn liittyvät lain velvoitteet on hoidettu, eikä puutteita pääse syntymään.

1500

Aktiivista työmaata

40 000

Aktiivista yritystä

200 000

Aktiivista työntekijää

Urakoitsijoiden hallinta

Tilaatko ulkopuolista työvoimaa työkohteeseesi? Zeronin onboarding-prosessin avulla varmistat, että sopimuskumppanisi ovat luotettavia sekä täyttävät tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteensa koko projektin ajan.

Työntekijöiden luvitus ja hallinta

Zeronilla työntekijän lupien sekä koulutus- ja pätevyystietojen hallinta on vaivatonta. Palvelun avulla varmistat millaisia Suomessa työskentelyyn liittyviä dokumentteja ja koulutuksia työntekijältä vaaditaan ennen töiden aloittamista. Automatiikan avulla varmistat, että työntekijän työskentelyoikeus säilyy voimassa koko projektin ajan ja ehdit reagoida puutteisiin ajoissa.

Turvallisuusjohtamisen työkalut

Zeroni tarjoaa digitaaliset ratkaisut turvallisuusmittaukseen, poikkeamien hallintaan, tapaturmaraportointiin sekä turvallisuusviestintään. Näin turvallisuusjohtamisen tehokkuus ja vaikuttavuus saadaan nostettua uudelle tasolle dataa ja sitä kautta automaatiota vahvasti hyödyntämällä.


Rakentaminen

Vähemmän paperityötä – enemmän aikaa turvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen. Digitalisoimalla työmaiden onboarding-prosessin ohjaat resursseja tuottavaan työhön.

Teollisuus

Palvelu tukee, sujuvoittaa ja tehostaa tuotantolaitosten ulkoisen työvoiman ja urakoitsijoiden hallintaa. Kansainvälinen kumppaniverkostomme auttaa ulkomaalaisten yritysten toimintakelpoisuuden todentamisessa.

Hankkeet

Ulkoistamalla useiden toimijoiden yhteishankkeen logistiikan; kaluston, pukukaappien, lupatoimistopalveluiden sekä kulunvalvonnan hallinnan Zeronille, voivat kaikki osapuolet keskittyä itse projektiin.


Näytöt puhuvat puolestaan

Ratkaisumme on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa ja se on käytössä jo yli 1500 työmaalla. Asiakkainamme meillä on Suomen suurimpia rakennus- ja teollisuusalan vaikuttajia, jotka ovat kokeneet saavansa merkittävän hyödyn Zeronin käytöstä.

“Zeroni helpottaa dokumenttien hallintaa ja tuntikirjanpitoa. Stora Enson tehtailla arki on helpottunut, kun papereista on päästy eroon ja tärkeät tiedot on saatu koottua yhden järjestelmän alle.”

Erno Pyykkönen
Ostopäällikkö, Efora Oy

“Zeronin avulla työmaat ovat turvallisempia ja niiden velvoitteita voidaan seurata reaaliajassa. Zeroni on mielestäni poikkeuksellisen hyvin oivaltanut sen, että kehitystyötä täytyy tehdä yhdessä päätoteuttajien ja rakennusliikkeiden kanssa.”

Jari Pulkkinen
Turvallisuuspäällikkö, Fira Rakennus Oy

“Zeronin avulla työskentely rakennustyömailla helpottuu oleellisesti. Voin suositella Zeronia sen helppokäyttöisyyden ja aikaa säästävien ominaisuuksien takia.”

Joonas Hilakari
Työnjohtaja, Ojarannan Rakennus Oy

… sekä sadat muut yritykset rakennus-, infra- ja teollisuusaloilla Suomessa luottavat meihin!