Urakoitsijoiden hallinta ja seuranta

Varmista kumppanien luotettavuus ja toiminnan läpinäkyvyys läpi alihankintaketjun.

Urakoitsijoiden hyväksyntä

Toimittajahyväksyntäprosessilla varmistat,  että työt tekee vain hyväksytty toimittaja. Määrittelet itse projektin urakoitsijoiden tarvittavat pätevyydet ja koulutukset. Zeroni seuraa automaattisesti läpi koko projektin, että vaatimukset täyttyvät, ja raportoi automaattisesti, mikäli tarvittavat pätevyydet ovat vanhentumassa kesken työmaan tai hankkeen.

Urakoitsijoiden taustojen tarkistus

Huippuasiantuntijoiden tekemä luotettava ja laaja analyysi urakoitsijan tilasta ja vastuuhenkilöistä. Globaalin yhteistyökumppanimme avulla tarjoamme myös maakohtaiset dokumentit ulkomaisen urakoitsijan tilaajavastuun tarkistamiseen.

Urakoitsijaketjun hallinta

Järjestelmän avulla urakoitsijat pääsevät itse täyttämään ja päivittämään tietonsa – tämä vähentää tilaajan työmäärää, edestakaista viestintää ja virheiden mahdollisuutta.

Tilaajavastuun seuranta

Tilaajavastuulaissa määritellyn ja AVI:n valvoman tilaajavastuun mukaan tilaajan vastuulla on varmistaa, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Zeronin avulla tilaajavastuuvelvollisuuksien ja tilaajavastuulain mukaisten selvitysten valvonta onnistuu vaivattomasti, kun kaikki tarvittava tieto on saatavilla samasta järjestelmästä.

Kohti läpinäkyvää urakoitsijaketjua

Zeroni tarjoaa selkeän prosessin ja työkalut toimittajan taustojen tarkistukseen ja arviointiin, sekä seuraa automaattisesti toimittajan lakisääteisten velvoitteiden täyttymistä ja muutoksia. Keskitetty toimittajarekisteri tehostaa viestintää toimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa sekä minimoi hankintaan ja projekteihin liittyviä riskejä.

Usein kysyttyä

Zeroni on ulkoisen työvoiman hallintaan suunniteltu palvelu, joka digitalisoi työmaan arkea ja vapauttaa työnjohdon aikaa toimistosta työn ja turvallisuuden johtamiseen.

Zeronin avulla varmistat, että työkohteisiinne pääsevät työskentelemään ainoastaan ne urakoitsijat ja työntekijät, jotka täyttävät lain velvoitteet ja asiakkaan vaatimukset. Autamme asiakkaitamme sujuvoittamaan ja automatisoimaan työntekijöiden onboarding -prosessia, joka johtaa vastuullisempaan ja tehokkaampaan työntekijöiden virtaukseen poistaen toiminnasta turhaa hukkaa.

Zeroni tarjoaa työkalut urakoitsijoiden, työntekijöiden, työturvallisuuden ja työmaapalvelujen hallintaan. Sen avulla hallinnoit työntekijöiden pätevyyksiä ja lupia, huolehdit työvoiman perehdyttämisestä digitaalisesti, seuraat urakoitsijoiden ja toimittajien tilaajavastuutietoja, teet turvallisuusmittauksia sekä hoidat lakisääteiset verottajailmoitukset ja AVI-raportoinnit helposti ja nopeasti. Ratkaisumme tarjoaa lisäksi kattavan kokonaisuuden erilaisia työmaapalveluja, kuten kulunvalvonnan, kalustonhallinnan, työmaapäiväkirjan, tuntikirjanpidon ja kohdennetut viestintätyökalut.

Zeroni yhdistää useat toisistaan erilliset turvallisuusprosessit yhdeksi älykkääksi järjestelmäksi, joka parantaa työkohteen turvallisuutta, projektin kannattavuutta ja sitouttaa työntekijät vastuulliseen toimintaan.

Lue lisää Zeronin palveluista

Ratkaisumme on kattavasti käytössä rakennusalalla, infrahankkeissa ja teollisuudessa. Palvelumme sopii parhaiten suurille ja keskisuurille yrityksille, jotka toimivat päätoteuttajan tai tilaajan roolissa työmailla ja vastaavat ulkoisen työvoiman ja työturvallisuuden hallinnasta.

Lue asiakkaidemme kokemuksia Zeronista

1. Säästät aikaa ja resursseja

Zeronin kaltaista kokonaisuutta ei markkinoilta löydy, joten et tarvitse enää erillisiä järjestelmiä työturvallisuuden hallintaan, ja työmaiden arki helpottuu. Zeronin valvova automatiikka hoitaa suurimman osan työstä, joka muuten hoidettaisiin manuaalisella paperinpyörittelyllä: työaikaa voidaan käyttää tehokkaammin sekä toimistoissa että työmaalla.

2. Kestävällä turvallisuuskulttuurilla luot kilpailuetua ja pienennät kustannuksia

Kun turvalliset työtavat ovat luonnollinen osa päivittäistä tekemistä, myös virhetilanteiden ja riskien määrä vähenee ja niistä aiheutuvat kustannukset laskevat. Yhteistyökumppanit odottavat yrityksiltä yhä läpinäkyvämpää toimintaa ja raportointia, ja yrityksen maineella on suuri vaikutus uusien yhteistöiden syntymiselle. Nykyaikaisten turvallisuusprosessien ansiosta yritys pystyy parantamaan asemaansa ja  tarjoamaan kilpailukykyisempiä palveluja.

Pyydä esittely, niin kerromme, miten palvelu hyödyttää toimintaasi

Zeroni seuraa urakoitsijoiden ja työntekijöiden tietoja reaaliajassa ja raportoi käyttäjälle heti, mikäli esimerkiksi urakoitsijan tilaajavastuutiedoissa tai työntekijän perehdytystiedoissa on puutteita tai pätevyydet ovat vanhentumassa. Ilmoitusvelvollisuuslain mukaiset rakentamisilmoitukset luodaan ja lähetetään Zeronista täysin automaattisesti.

Lue lisää Zeronin palveluista

Palvelun hinta määräytyy käyttäjämäärän mukaan ja minimiveloitus on 180 €/kk, joka sisältää monipuolisen Zeroni-kokonaisratkaisun ja viisi käyttäjätiliä. Haluamme tarjota aina asiakkaan tarpeisiin sopivan palvelun ja olla samalla sivulla siitä, että palvelumme tukee liiketoimintaanne kannattavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Varaa aika esittelylle, niin kerromme, kuinka paljon säästät aikaa ja rahaa ottaessasi älykkäämmät Zeroni-turvallisuusprosessit käyttöösi.

Ota yhteyttä

Kyllä on. Lisäksi järjestelmä on integroitavissa myös palkanlaskennan ja BI-raportoinnin ohjelmistoihin.

Pyydä esittely, niin kerromme, miten palvelu hyödyttää toimintaasi