Palvelut

Onboarding-prosessimme avulla varmistat, että yrityksen ulkopuolisen työntekijän ja urakoitsijan työskentelyyn liittyvät lain velvoitteet ovat hoidettu, eikä puutteita pääse syntymään.

Zeronin monipuoliset palvelut jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joista jokainen osaltaan varmistaa töiden sujuvuuden, laadun ja turvallisuuden. 

Varmista kumppanien luotettavuus

Urakoitsijoiden hallintatyökaluilla varmistat sopimuskumppanien luotettavuuden, tilaajavastuulain vaatimusten täyttämisen sekä torjut harmaata taloutta.

Varmista työn laatu ja tekijöiden osaaminen

Onboarding-prosessillamme varmistat, että kohteessanne työskentelee ainoastaan päteviä ja yrityksenne sääntöjen mukaan perehdytettyjä työntekijöitä.

Varmista hankkeen onnistuminen älykkäillä turvallisuusjohtamisen työkaluilla

Minimoi riskit ja paranna työn laatua, tuottavuutta ja turvallisuutta moderneilla turvallisuuden seuranta-, mittaus- ja raportointimenetelmillä.

Älykkäämpää työnjohtoa prosessien digitalisoinnilla

Tehokkaat työmaapalvelut selättävät työmaiden paperisodan ja vapautavat resurssit sinne, missä niitä tarvitaan.

Kaikki työn osa-alueet saumattomasti hallintaan

Zeronin toiminnot ovat integroitavissa kulunvalvonnan, koulutuksen, taloushallinnon, palkanlaskennan ja raportoinnin työkaluihin.