Miksi turvallisuusjohtamiseen kannattaa investoida viimeistään nyt?

Blogi —

Miten turvallisuusjohtaminen ja yrityksen kannattavuus liittyvät toisiinsa? Millaisia mahdollisuuksia työturvallisuuden kehittäminen luo rakennus- ja teollisuusyrityksille? Tässä artikkelissa kerromme 5 vinkkiä siihen, kuinka yrityksen liiketoiminta kasvaa, kun turvallisuus nostetaan liiketoiminnan keskiöön.

1. Vähemmän tapaturmia, sairauspoissaoloja ja riskeistä aiheutuneita kustannuksia

On sanomattakin selvää, että turvallinen työympäristö vaikuttaa ensimmäisenä työntekijän työkykyyn ja hyvinvointiin. Tapaturmista johtuva vakuutuskustannusten nousu sekä työntekijöiden sairauslomista aiheutuvat kulut ovat selkeä syy-seuraus-suhde työturvallisuuden kannalta. Kun turvallisuusasiat on otettu vakavasti ja turvalliset työtavat ovat luonnollinen osa koko työmaan päivittäistä tekemistä, myös virhetilanteiden ja riskien määrä vähenee ja niistä aiheutuvat kustannukset laskevat.

2. Yrityksen imago ja maine kohenevat ja brändiarvo nousee

Hyvämaineinen yritys pärjää paremmin kilpailussa sekä vetää puoleensa parhaimmat työntekijät. Pitkän tähtäimen panostukset turvallisuuteen auttavat rakentamaan luottamusta ja välttämään mainevahinkoja, joiden seuraukset voivat olla yllättävänkin kauaskantoiset. Iltapäivälehtien otsikoihin päätyminen esimerkiksi ympäristövahingon vuoksi tuskin on kenenkään turvallisuusjohtajan toivelistalla.

3. Ylläpitää ja edistää sijoittajien luottamusta

Kun työmaan turvallisuusraportit kestävät myös kriittistä tarkastelua päivänvalossa, ollaan siinä vaiheessa otettu jo suuria harppauksia turvallisuusprosessien kehittämisessä. Sijoittajien luottamus on usealle yritykselle elinehto ja nykyaikaiset turvallisuusprosessit auttavat vakuuttamaan yhteistyökumppanit yrityksen kyvykkyydestä hallita liiketoimintaan vaikuttavia riskejä parhaalla mahdollisella tavalla.

4. Uudistuminen tehostaa toimintaa

Direktiivien ja viranomaisvaatimusten täyttäminen on työmaiden arkipäivää ja erilaisten velvoitteiden määrä esimerkiksi verottajalta ja valvovilta viranomaisilta kasvaa jatkuvasti, kun työkulttuuri uudistuu ja kansainvälistyy. Näiden velvoitteiden hoitamiseen saatetaan käyttää hyvinkin vanhanaikaisia kynä & paperi -työtapoja ja digitalisaation mahdollisuudet ovat vielä laajasti hyödyntämättä. Uudistuneilla turvallisuusprosesseilla kankeita työvaiheita voidaan karsia ja näin ohjata resursseja tuottavampaan työhön.

5. Helpottaa uusien asiakassuhteiden solmimista ja olemassa olevien suhteiden laadukasta ylläpitoa

Yhteistyökumppanit odottavat yrityksiltä yhä läpinäkyvämpää toimintaa ja raportointia ja yrityksen maineella on suuri vaikutus uusien yhteistyö-kumppanuuksien syntymiselle. Nykyaikaisten prosessien ansiosta yritys pystyy parantamaan asemaansa, tarjoamaan kilpailukykyisempiä palveluja sekä jopa ylittämään odotukset.

Turvallisuuteen panostamisessa ei ole kyse lyhyen aikavälin pikavoitoista vaan pitkän tähtäimen strategiatyöstä riskien hallitsemiseksi ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Voitkin seuraavaksi kysyä itseltäsi onko yritykselläsi yhtään syytä olla hyödyntämättä tätä mahdollisuutta? Kerromme mielellämme lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi turvallisuusjohtamisen kehittämisessä uudelle tasolle.

Soita meille ja sovitaan 30 minuutin esittely!
Myynnin tavoitat numerosta:
0400 600 339