Työturvallisuuteen investointi – uhka vai mahdollisuus?

Blogi —

Kun kuulet tapaamisessa tai työmaalla sanan ”turvallisuus”, mitä ajattelet? Näetkö työmaapäällikön muistuttamassa työntekijöitä kypärän käytöstä vai tarkistuslistan kaikista varotoimista, jotka on suoritettava ennen töiden aloittamista? Vastauksellasi peilaat syvälle juurtunutta asennetta, jonka vuoksi rakennusalan ja teollisuuden turvallisuusvelvoitteiden koetaan ainoastaan hidastavan työskentelyä sen sijaan, että työturvallisuus nähtäisiin olennaisena osana kannattavuuden kehittämistä. Engineering News-Record -tutkimuksen mukaan 63 prosenttia urakoitsijoista ei usko turvallisuudella olevan vaikutusta kannattavuuteen.

Miksi digitaaliset turvallisuusprosessit ovat älykäs investointi?

Ei ole tavatonta, että teollisuuden ja rakennusalan työturvallisuuden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen aliarvioidaan. Nykyaikaisen turvallisuusprosessin puute saattaa johtaa yllättäviin haasteisiin työmailla, mikä vaikuttaa suorasti tai vähintään epäsuorasti kannattavuuteen:

  • Tapaturmien seurauksena vakuutuskustannukset voivat moninkertaistua
  • Yhteen työtehtävään kuluu useamman työntekijän aikaa ja tuottavuus laskee
  • Nykyiset toimintatavat ovat kivikautisia, mikä vaikuttaa työskentelyn tehokkuuteen
  • Yrityksen maine voi vahingoittua, mikä voi heijastua usean vuoden ajan negatiivisesti yrityksen liiketoimintaan
  • Korkeat liiketoimintakustannukset supistavat potentiaalisten urakoiden määrää

Tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi rakennusalan työturvallisuutta hallinnoivien turvallisuusprosessien, kuten toimintojen automatisoimisen ja jatkuvan kouluttamisen hyödyt ovat selkeät: 

  • 17 prosenttia enemmän tuottavaa työtä
  • 9 prosenttia vähemmän työntekijöiden vaihtuvuutta ja sairauspoissaoloja
  • Kouluttamisen ja osallistamisen avulla työntekijöiden sitoutuneisuus ja tyytyväisyys työhönsä nousee

Rakennus- ja teollisuusaloilla hyvin johdettu turvallisuuskulttuuri sekä erinomainen työn laatu eivät ole tänä päivänä enää mukava bonus, vaan elinehto liiketoiminnan kasvulle. Turvallisuuteen investointi ei ole ainoastaan viisas sijoitus – se auttaa todistetusti parantamaan suorituskykyä ja antaa kaivattua etumatkaa kilpailijoihin.

Haluatko tietää, miten voimme käytännössä auttaa yritystäsi menestymään modernin turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan avulla? Ota yhteyttä myyntiimme ja kerromme lisää.

Lähdeteksti: The Impact of Safety on Profitability