Zeronin avulla Firan työmaat ovat huomattavasti turvallisempia

Asiakastarinat —

Fira Oy:n työmailla käytetään Zeronia parantamaan työturvallisuutta sekä helpottamaan raportointia. Asiakassuhde on kestänyt jo useita vuosia, eikä Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen näe syytä vaihtaa toiseen palveluun.

Zeronia käytetään kaikilla Firan työmailla ja siitä saatavaa tietoa tarvitsevat lähes kaikki työmaahenkilöstön jäsenet. Jari Pulkkinen kehuu palvelun olevan erittäin oleellinen heidän työskentelynsä kannalta.

– Zeronilla hallitaan työntekijöiden läsnäoloa työmailla ja seurataan, että heillä on perehdytykset ja luvat kunnossa. Lisäksi pari vuotta sitten toteutettiin verottajan vaatima harmaan talouden torjuntaan liittyvä osakokonaisuus, joka sisältää esimerkiksi työntekijäilmoitusten lähettämisen verottajalle, Pulkkinen kertoo.

Turvallisuuspäällikkönä Pulkkinen pystyy reaaliajassa seuraamaan työmaiden toimintaa Zeronin avulla. Hän saa järjestelmästä raportteja ja pystyy seuraamaan, että työmaat toteuttavat lakeja ja määräyksiä.

Älypuhelin mukana turvallisuuspoikkeaman korjaamisessa

Uusimpana ominaisuutena Zeroniin on tehty turvallisuushavaintosovellus. Kuka vain työmaahenkilöstön jäsen voi puolessa minuutissa tehdä ilmoituksen turvallisuuspoikkeamasta.

– Teehavainto.fi -sivustolle voi mennä omalla älypuhelimella ja puhelin tunnistaa GPS-koordinaateilla sillä alueella olevan Zeronin työmaan. Turvallisuuspoikkeamasta otetaan valokuva ja sen jälkeen muutaman lisätiedon kirjoittamalla ilmoituksen voi lähettää, Jari Pulkkinen kertoo.

Tieto tavoittaa työmaan turvallisuudesta vastaavat henkilöt välittömästi.

– Turvallisuushavaintoja tekemällä parannamme työmaidemme turvallisuutta merkittävästi, Pulkkinen summaa.

Kehitysryhmän avulla parempia tuloksia

Zeroni on perustanut yhdessä asiakasyritystensä kanssa kehitysryhmän. Ryhmän tavoitteena on kehittää palveluita palvelemaan asiakkaiden tarpeita vielä paremmin.

– Perustavoite on tuottaa sellainen järjestelmä, joka täyttää tämän alan aika voimakkaat turvallisuusvaatimukset. Myöhemmin on tullut työmaan ohjaamiseen liittyviä tavoitteita, joita on Zeronin kehitysryhmässä muiden asiakasyritysten kanssa yhdessä määritelty, Pulkkinen kertoo.

– Zeroni on mielestäni poikkeuksellisen hyvin oivaltanut sen, että kehitystyötä täytyy tehdä yhdessä päätoteuttajien ja rakennusliikkeiden kanssa, Pulkkinen summaa.