4 hyvää syytä investoida Zeroniin

Blogi —

Ulkoisen työvoiman käyttö työmailla on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Yhteisillä työmailla tehtävä valvonta sekä erilaiset raportointivelvoitteet valvoville viranomaisille lisääntyneet ja tulevat lisääntymään jatkossakin. Sitä mukaa kun uusia harmaan talouden torjuntaan sekä työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä ja lakeja otetaan viranomaisten toimesta käyttöön, tulee painopisteen siirtyä yhä enenevissä määrin ennakoivaan tarkastamiseen, joka mahdollistaa sujuvamman työvoiman virtauksen työmaille. Zeroni on kehitetty vastaamaan juuri näihin haasteisiin ja toimimmekin jo usean suomalaisen rakennus- ja teollisuusyrityksen tukipilarina ulkoisen työvoiman hallinnan prosesseissa varmistaen, että asiakkaamme toimivat vastuullisesti koko projektin ajan. 

Listasimme 4 hyvää syytä, miksi ulkopuolisen työvoimanhallinnan prosessit kannattaa viimeistään nyt ottaa haltuun Zeronin avulla.


1. Sujuvan onboarding-prosessin avulla työnjohto voi keskittyä siihen mihin pitääkin, eli työn johtamiseen

Kuluuko työnjohdon aikaa hallinnollisiin tehtäviin, työntekijöiden perehdyttämiseen ja raportointiin? Zeronin avulla urakoitsijoiden hallinta ja työntekijöiden sisäänajo työmaalle (engl. onboarding) on mahdollista digitalisoida kokonaan. Lisäksi päätoteuttajan ei enää tarvitse huolehtia urakoitsijan työntekijöiden tietojen keräämisestä ja hallinnasta sillä vastuuta tietojen käsittelystä voi Zeronin ansiosta siirtää myös urakoitsijalle. Myös vaarallisten töiden  työlupien hallinta hoituu Zeronilla vaivatta. Lisäksi perehdytykseen kuluvaa aikaa säästyy merkittävästi, kun työntekijät voivat suorittaa turvallisuuskoulutukset verkossa jo ennakkoon, eikä työnjohdon aikaa kulu pakollisten turvallisuuskoulutusten järjestämiseen.

2. Verkkokoulutus parantaa työturvallisuutta ja säästää aikaa ja rahaa

Turvallisuuskoulutusten suorittaminen ja hallinnointi on tehty Zeronissa helpoksi. Työntekijä voi suorittaa koulutuksen täysin etänä ja saapua työkohteeseen valmiiksi perehdytettynä. Työnjohdon tehtäväksi jää vain henkilöllisyyden tarkastaminen ja kulkutunnisteiden luovutus työntekijälle, mikä tarkoittaa käytännössä jopa puolen tunnin ajansäästöä per työntekijä! Nykyaikainen käyttöliittymä ja oppimistuloksia parantavat sisältöteknologiat, kuten videosisällöt, 360-kuvat ja aktivoivat karttanäkymät edistävät oppimista ja parantavat muistijälkiä, mikä johtaa entistä turvallisempiin työmaihin. Helppokäyttöisen sisällönhallinnan ansiosta kaikille työntekijöille on mahdollista tarjota samansisältöinen koulutus työntekijän työskentelykielestä riippumatta.

3. Lain velvoitteet tulevat hoidettua automaattisesti ja oikea-aikaisesti ja oikeat henkilöt saavat tiedon mahdollisista puutteista reaaliajassa

Palvelun avulla hoituvat myös urakkailmoitukset sekä työntekijäilmoitukset verottajalle. Zeroni ilmoittaa haluttaessa järjestelmärajapintaa hyödyntäen työntekijöiden sekä urakan tiedot automaattisesti verottajalle, ja työmaan henkilövahvuutta on helppo seurata aktiivisen työpöytänäkymän avulla. Myös tilaajavastuuvelvoitteiden tarkastaminen on helppoa, sillä sopimuksia syöttäessä Zeroni hakee automaattisesti mm. urakoitsijan Luotettava Kumppani-raportin ja ilmoittaa, jos siinä havaitaan puutteita. Lisäksi ulkomaisen työntekijän A1-todistusten hallinnointi ja muiden työskentelyoikeuteen liittyvien dokumenttien hallinnointi ja tarkastaminen on vaivatonta.

4. Saat enemmän irti nykyisistä järjestelmistäsi

Zeroni on kattava työmaapalvelujen hallinta-alusta, joka kokoaa ja jakaa tietoa rinnakkaisista järjestelmistä monipuolisten integraatioiden avulla sinne missä sitä tarvitaan. Palvelun avulla tiedonsiirto esimerkiksi kulunvalvonnasta tuntilapulle ja tuntilapusta palkkahallintoon onnistuu vaivatta. Mikä olisikaan parempaa, kuin keskenään keskustelevat tietojärjestelmät, joissa tiedot ovat aina ajan tasalla ja oikein! Zeroni on kiistatta olennainen osa työmaan arkea ja valitsemalla Zeronin voit sujuvoittaa ulkopuolisen työvoiman hallinnan prosesseja täysin uudelle tasolle.


VARAA NYT VELOITUKSETON ONBOARDING-PROSESSIKARTOITUS!

Epäiletkö, että prosesseissanne olisi optimoitavaa? Tarjoamme uusille asiakkaillemme täysin veloituksettoman kartoituksen, jossa käymme läpi yhdessä nykyisen ulkopuolisen työvoiman onboarding-prosessinne ja selvitämme, kuinka Zeronin avulla voimme tehostaa projektienne sujuvuutta. Jos kiinnostuit kartoituksesta, ota yhteyttä myyntiimme ja laitetaan työvoimahallinnan prosessinne kuntoon!

Lue myös