Työntekijät kerrostalotyömaalla

Käyttäjätutkimusta kerrostalotyömaalla

Blogi —

Tuotekehityksellämme on ollut uusia tuulia purjeissa koko kevään ajan. Olemme mm. panostaneet käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun monenlaisin keinoin, mm. järjestämällä etähaastatteluja, hyödyntämällä digitaalisia palautekanavia ja tyytyväisyysmittareita sekä lähettämällä myös lähes raamatulliset mittasuhteet saavuttaneita kyselylomakkeita. Jep, nuo viimeisimmät eivät toimineet kovin hyvin – mutta testattava oli. Suunnittelupöydälle kertyi kevään kuluessa paljon palautetta, mutta jotain jäi vielä puuttumaan. Konkretia! 

Käytännön esimerkkien perässä päätimme siirtää itsemme toimiston keinovaloista sinne, missä käyttäjän ja softan välinen yhteistyö pääasiassa tapahtuu – aurinkoiselle työmaalle siis! Asiakkaamme Lapti otti meidät vastaan hyvillä mielin ja pääsimme helteisenä kesäkuun päivänä vierailemaan Vantaan Myyrmäessä kerrostalotyömaalla, jossa tehtiin sillä hetkellä maalaus- sekä kalustustöitä. Päivän tavoitteena oli oppia ymmärtämään työnjohtajien arkea entistä paremmin ja ottaa selvää millaisia pullonkauloja työntekijöiden ja urakoitsijoiden hallintaan liittyy.


Työmaakäynnin tärkeimmät opit

Käyttäjätutkimuspäivä aloitettiin tiiviissä tunnelmissa työmaatoimistolla yhdessä turvallisuuspäälliköiden ja työnjohtajien kanssa. Aluksi kävimme läpi työnjohdon arkiset toimet työntekijöiden dokumenttien ja lupien käsittelyyn liittyen ja keskustelua virisikin hyvin mm. ulkomaalaisen työntekijöiden hallinnan monimutkaisuudesta. 

Pääsimme kuulemaan siitä kuinka suomalaisen työntekijän hallinta järjestelmässä on monin verroin helpompaa, kuin esimerkiksi EU-alueen ulkopuolelta saapuvan työntekijän, jolla on kolmen eri maan kansalaisuus ja passi. Useissa tapauksissa lain vaatimukset monimutkaistuvat, mitä kauempaa työmaalle saapuva urakoitsija tai tämän työntekijä on saapunut. Vaatimusten hallinta muistinvaraisesti on yksittäiselle työnjohtajalle hankalaa, joten palveluun toivottiin entistä selkeämpää opastusta työntekijään kohdistuvista lain velvoitteista, jotta kaikki vaatimukset tulevat työnjohtajan puolesta varmasti huomioitua. Keskustelun myötä työnjohtajat innostuivat ideoimaan myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia siihen, kuinka työmaatoimiston aamuruuhkaa voitaisiin nopeuttaa digitaalisesti. 


Käyttäjätutkimus on avain entistä parempaan asiakastyytyväisyyteen 

Palvelun ja käyttäjän vuorovaikutuksen tarkkailuun perustuva tutkimus tarjoaa tuotekehitykselle uusia näkökulmia palvelun käyttäjän arkisiin tilanteisiin, joita on vaikeaa ennakoida tai olettaa etukäteen suunnittelupöydän ääressä. Piilotettujen tarpeiden havaitseminen ja käyttäjän tavoitteiden ymmärtäminen onnistuu parhaiten, kun suunnittelija ja käyttäjä kohtaavat toisensa kasvokkain. Työmaakäynnit ovat sen jo osoittaneet todeksi ja siksi tulemmekin aina liputtamaan käyttäjälähtöisen suunnittelun ja kenttätyön puolesta – vaikka se vaatisikin muutaman hikipisaran helteisessä työmaatoimistossa!

Lue myös