Mikä ihmeen tilaajavastuu?

Blogi —

Tilaajavastuulaki on laki, joka velvoittaa yrityksiä vastaamaan toimittajiensa velvoitteiden täyttämisestä. Laki tuli voimaan vuonna 2004 ja sen tarkoituksena on parantaa alihankintaketjun vastuullisuutta ja edistää yritysten välistä luottamusta. Lain tavoitteena on myös edistää työsuhteiden laillisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia sekä ehkäistä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä laittomasti. Tilaajavastuulain mukaan yritysten on seurattava toimittajiensa toimintaa ja varmistettava, että nämä noudattavat lakisääteisiä velvoitteita, kuten työehtosopimuksia ja verojen maksamista.

Mitä tilaajavastuulaki edellyttää työtä ostavalta yritykseltä?

Tilaajavastuulaki edellyttää työn tilaajalta seuraavien asioiden huomioimista ja noudattamista:

  1. Tilaajan on varmistettava, että työtä tekevällä yrityksellä on voimassa oleva yritystoiminnan vastuuvakuutus.
  2. Tilaajan on huolehdittava siitä, että työtä tekevä yritys maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja muut työsuhteeseen kuuluvat etuudet.
  3. Tilaajan on huolehdittava siitä, että työtä tekevä yritys järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon ja tapaturmavakuutuksen.
  4. Tilaajan on huolehdittava siitä, että työtä tekevä yritys maksaa työntekijöilleen työlainsäädännön mukaiset lomarahat ja muut lakisääteiset korvaukset.
  5. Tilaajan on huolehdittava siitä, että työtä tekevä yritys noudattaa työturvallisuuslakia ja -määräyksiä sekä huolehtii työntekijöidensä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Tilaajavastuulaki on säädetty, jotta työtä ostava yritys voi varmistaa alihankintaketjunsa vastuullisuuden. Samalla tilaajavastuulaki edistää yritysten välistä luottamusta. Laki velvoittaa yrityksiä vastaamaan toimittajiensa velvoitteiden täyttämisestä, mikä auttaa vähentämään alihankintaketjujen epäeettisiä toimintatapoja, kuten työntekijöiden palkkojen alentamista, laittomia irtisanomisia tai verojen maksamatta jättämistä. Näin ollen tilaajavastuulaki edistää reilua kilpailua ja vastuullista toimintaa alihankintaketjussa.

Lue myös