Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla

Joko teidän työmaillanne tiedetään, millaisia riskejä puutteelliseen lain vaatimusten valvontaan liittyy?

Yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan useita lakeja ja määräyksiä, joilla edistetään työmaan turvallisuutta, varmistetaan työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja huolehditaan siitä, ettei rakentamisesta koidu haittaa ympäröivälle luonnolle. Näiden lakien ymmärtäminen ja noudattaminen on erittäin tärkeää rakennustyömaan päätoteuttajalle, joka on kokonaisvastuussa projektin toteutuksesta, turvallisuudesta ja laadusta. Joko teillä tiedetään millaisia lain velvoitteita ja vaatimuksia ulkopuolisen työvoiman käyttöön sekä työturvallisuuden hallintaan liittyy ja millaisia riskejä näiden puutteellinen valvonta voi aiheuttaa päätoteuttajalle?

Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla

Päätoteuttajan on harmaan talouden torjuntaan tähtäävän tilaajavastuulain nojalla varmistettava, että työmaalla työskentelevät urakoitsijat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa ja heidän työntekijöillään on tarvittavat luvat ja oikeudet Suomessa työskentelyyn. Lisäksi on pystyttävä todentamaan, että aliurakoitsija on varmasti hoitanut työntekijöidensä työsuhteeseen, sosiaaliturvaan sekä työterveyshuoltoon liittyvät sopimukset ja maksut. 

Toinen keskeisimmistä lainsäädännöistä rakennusalalla on työturvallisuuslaki, jonka tavoitteena on ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja sekä edistää terveellistä ja turvallista työympäristöä. Päätoteuttajan on tästä syystä huolehdittava, että työmaan työntekijät ovat saaneet asianmukaisen perehdytyksen ja toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan. 

Lain velvoitteet eivät suinkaan lopu tähän! Lataa alta Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla-opas ja varmista, että teidän työmaillanne kaikki tarvittava on huomioitu ja digitalisoitu.

"*" näyttää pakolliset kentät

*