Tilaajavastuulain velvoitteet rakennustyömaalla

Blogi —

Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja se velvoittaa ulkopuolista työvoimaa tilaavan pääurakoitsijan selvittämään ovatko aliurakoitsijat hoitaneet kaikki yhteiskunnalliset velvoitteensa. Tällä pyritään edistämään reilua kilpailua sekä suojellaan työntekijöiden oikeuksia varmistamalla oikeudenmukaiset palkka- ja työehtosopimukset.

Millaista toimintaa tilaajavastuulakiin pohjautuva selvitysvelvollisuus koskee?

Yleisesti tilaajavastuulaki koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Rakentamistoiminnassa seurantaa on kiristetty muihin toimialoihin verrattuna ja tästä syystä tilaajalla aina selvitysvelvollisuus, vaikka rakentaminen ei olisikaan aliurakoitsijan pääasiallista toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös työmaalle materiaaleja toimittavan kuljetusyhtiön tiedot tulee tarkastaa ennen sopimuksen solmimista.

Tilaajavastuuselvityksiä ei kuitenkaan vaadita, jos…

  • aliurakointisopimuksen euromääräinen raja ei ylitä 9000 euroa ilman arvonlisäveroa.
  • tilattu työ on vuokratyötä, jossa työskentely kestää enintään 10 työpäivää.

Euromääräisesti pienten sopimusten ja vuokratyön osalta tulee kuitenkin olla tarkkana, sillä ajallisesti lähekkäin jatketut sopimukset katsotaan lain mukaan yhtenäiseksi työksi tai vuokrausjaksoksi, jolloin tilaajavastuulain velvoitteita tulee valvoa samalla tavoin, kuin jatkuvien sopimusten yhteydessä.

Mitä tietoja tilaajan tulee pyytää urakoitsijalta ennen sopimuksen allekirjoittamista?

Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle selvitykset ja dokumentit tarkastamista varten omasta liiketoiminnastaan. Tarkastusta varten on toimitettava seuraavat selvitykset ja dokumentit:

  • Verohallinnon rekisterimerkinnät (ytj.fi): ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteri
  • Kaupparekisteriote (prh.fi)
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (vero.fi) taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  • Työehtosopimus tai keskeiset työehdot
  • Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
  • Todistus lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä

Urakoitsija voi helpottaa selvityksiin liittyvää urakkaansa liittymällä Luotettava Kumppani -ohjelmaan, jonka avulla tilaaja saa kaikki vaadittavat tiedot urakoitsijan toiminnasta yhdestä paikasta. Zeronia käyttävä tilaaja näkee sopimusta luodessaan onko urakoitsijan Luotettava Kumppani -raportilla puutteita ja voi myös halutessaan ladata palvelun kautta kaikki tarvittavat dokumentit tarkempaa tarkastusta varten. Zeronin avulla tilaaja saa tiedon myös tilaajavastuudokumenttien muutoksista automaattisesti.

Mitä puutteellisesta tilaajavastuuvelvoitteiden valvonnasta voi seurata tilaajalle?

Tilaajan tulee säilyttää urakoitsijan tilaajavastuuvelvoitteisiin liittyviä tietoja 2 vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen ja tarpeen tullen osoittaa valvovana viranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle, että kaikki lain vaatimukset ovat olleet urakoitsijan osalta täytettyinä. Zeronia urakoitsijoiden hallintaan käyttävän tilaajan ei tarvitse huolehtia dokumentaatiosta tai tietojen arkistoinnista, sillä kaikki tämä hoituu automaattisesti.

Jos AVI:n tarkastuksessa ilmenee puutteita tilaajavastuun valvonnan osalta voidaan tilaajalle langettaa 2000-20 000 euron laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksu voidaan langettaa, jos valvonta on tilaajan osalta ollut puutteellista tai sitä ei ole tehty lainkaan.

Sanktiota voidaan myös korottaa jopa 65 000 euroon saakka, jos kyseessä on arvoltaan suuri sopimus ja räikeä valvonnan laiminlyönti. Korotettu laiminlyöntimaksu on aiheellinen silloin, kun tilaajan katsotaan tietäneen, ettei urakoitsijalla ole aikomusta hoitaa yhteiskunnallisia velvoitteitaan tai sopimus on solmittu liiketoimintakiellossa olevan urakoitsijan kanssa.

Lue myös