Työturvallisuuteen liittyvät riskit teollisuudessa

Muut —

Työturvallisuuteen panostaminen teollisuustyömaalla on paitsi lakisääteinen velvollisuus, myös vastuullinen toimintatapa, jolla suojellaan ihmishenkiä ja ylläpidetään hyvää mainetta. Työturvallisuuden tärkeys korostuu erityisesti teollisuuden projekteissa ja suurissa investointihankkeissa, joissa suurin osa vakavista työtapaturmista tapahtuu silloin, kun aikataulut ovat tiukkoja sekä työmaat kooltaan suuria.

Jos onnettomuus tapahtuu, viranomainen tarkastaa, onko päätoteuttaja perehdyttänyt työntekijän ja hoitanut kaikki lakisääteiset velvoitteensa. Avattu onnettomuustutkinta päätyy usein julkisuuteen, ja päätoteuttajan nimi mainitaan usein uutisissa, vaikka kyseessä olisi ollut aliurakoitsijan työntekijälle sattunut onnettomuus. Tämä voi aiheuttaa merkittävää mainehaittaa päätoteuttajalle.

Näiden seikkojen perusteella on selvää, että päätoteuttajan kannattaa panostaa erityisesti työturvallisuuteen, työntekijöiden koulutukseen ja perehdyttämiseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa. Tämä ei ainoastaan paranna työmaan turvallisuutta ja vähennä onnettomuuksien riskiä, vaan myös suojaa yrityksen mainetta ja sen pitkän aikavälin menestystä.

Työtapaturmat teollisuudessa

Teollisuuden projekteissa tapahtuvien onnettomuuksien yleisimpiä syitä ovat usein puutteelliset turvallisuustoimet, kuten riittämätön koulutus ja alihankkijan huolimattomuus turvallisuuteen liittyvien tehtävien osalta. Myös puutteet työturvallisuussuunnitelmissa ja niiden noudattamisessa voivat olla juurisyitä onnettomuuksille.

Oikeuden tuomiot voivat vaihdella tapauksesta riippuen. Yleensä ne perustuvat työturvallisuusrikkomuksen vakavuuteen ja siihen, onko kyseessä toistuva lain vaatimusten laiminlyönti. Mahdollisia seuraamuksia voivat olla yhteisösakot, yrityksen toiminnan rajoittaminen tai jopa vankeusrangaistus.

Turvallisuus on kaikkien asia!

Nämä tapaukset osoittavat, kuinka tärkeää on noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Jokainen työtapaturma on tragedia, ja useimmiten ne ovat vältettävissä. Oleellista on, että työntekijät perehdytetään ja osaamista ylläpidetään aina työmaan edetessä ja että työturvallisuussuunnitelmat sekä työn riskien arvioinnit tehdään huolellisesti. Myös työnantajien on oltava aktiivisia työturvallisuuskysymyksissä ja varmistettava, että työntekijöiden turvallisuus on aina etusijalla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien vastuulla. Työntekijöiden turvallisuuden takaaminen on paitsi lakisääteinen velvoite, myös eettinen velvoite. Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön.


Ovatko teidän urakoitsijoiden hallintaan liittyvät turvallisuusprosessinne varmasti kunnossa?

Varaa nyt veloitukseton onboarding-prosessikartoitus!

Epäiletkö, että prosesseissanne olisi optimoitavaa? Tarjoamme uusille asiakkaillemme täysin veloituksettoman kartoituksen, jossa käymme läpi yhdessä nykyisen ulkopuolisen työvoiman onboarding-prosessinne ja selvitämme, kuinka Zeronin avulla voimme tehostaa projektienne sujuvuutta. Jos kiinnostuit kartoituksesta, ota yhteyttä myyntiimme ja laitetaan työvoimahallinnan prosessinne kuntoon!

Ota yhteyttä!
sales@zeroni.fi
0400 600 339

Lue myös