Ulkomaalaiseen työvoimaan liittyvät pääurakoitsijan velvoitteet

Blogi —

Rakennus- ja teollisuusalat ovat toimialoja, jolla kansainvälinen työvoima on merkittävässä roolissa. Ulkomaisten työntekijöiden käyttämisessä on kuitenkin otettava huomioon erilaisia velvoitteita ja säännöksiä osana harmaan talouden torjuntaa sekä työntekijän oikeuksien valvontaa. Tässä blogitekstissä kerromme tarkemmin, mitä velvoitteita pääurakoitsijan on huomioitava ulkomaalaista työvoimaa käyttäessään. 

Työnteko-oikeus – mitä se edellyttää?

Pääurakoitsijan vastuulla on varmistaa, että ulkomaisilla urakoitsijoilla on tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet hoidettu ja ulkomaisilla työntekijöillä on voimassaoleva työnteko-oikeus Suomessa kyseiseen työtehtävään liittyen. Työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevan EU-lainsäädännön ansiosta EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat kuitenkin työskennellä Suomessa ilman erillistä oleskelulupaa. Työmaalle saapuessa ulkomaalaisella työntekijällä tulee olla myös kuvallinen henkilötunniste sekä veronumero.

Mitä dokumentteja pääurakoitsijan tulee tarkastaa ulkomaiselta työntekijältä?

Pääurakoitsijan velvollisuutena on kerätä asianmukaiset asiakirjat ulkomaisilta urakoitsijoilta ja työntekijöiltä ennen heidän työskentelynsä aloittamista. Näihin asiakirjoihin kuuluvat esimerkiksi kopiot työntekijöiden voimassa olevista passista tai muusta matkustusasiakirjasta, lähetetyn työntekijän A1-todistuksesta sekä oleskeluluvasta, mikäli sitä vaaditaan. Lisäksi pääurakoitsijan tulee tarkistaa työntekijän henkilöllisyys ja säilyttää kaikki dokumentit viranomaista varten.

Työntekijän tulee hakea oleskelulupaa, mikäli hän ei ole EU- tai ETA-maiden kansalainen. Oleskelulupa myönnetään ulkomaalaiselle työntekijälle tietyksi ajaksi ja se oikeuttaa työntekijän oleskelemaan ja työskentelemään Suomessa tietyssä työtehtävässä. 

Oleskelulupaa ei kuitenkaan tarvita, jos kaikki allaolevat ehdot täyttyvät:

  • työntekijällä on vähintään vuoden oleskelulupa toisessa EU/ETA-maassa
  • työskentely Suomessa kestää enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla
  • ulkomaisen työnantajan urakka työmaalla kestää maksimissaan 180 päivää
  • työsuhde jatkuu Suomessa työskentelyn päätyttyä
  • työntekoon oikeuttava lupa toisessa EU-maassa on voimassa vähintään yhden päivän työnteon loputtua työmaalla

Työskentelyoikeuden varmennusvastuu ja viranomaisraportointi

Jos pääurakoitsijan työmaalla työskentelee ulkomaalaisen yrityksen työntekijöitä tai lähetettyjä työntekijöitä tulee pääurakoitsijan varmistaa näiden ulkomailta saapuneiden työntekijöiden työskentelyoikeus. Suomalaisten yritysten osalta tällaista varmistusta ei vaadita, vaikka työntekijät olisivat ulkomaalaisia. Pääurakoitsijan on kuitenkin suositeltavaa valvoa kaikkien aliurakoitsijoidensa toimintaa varmistaakseen, että myös heidän käyttämällään työvoimalla on oikeus työskennellä Suomessa, vaikka todellinen varmistamisvastuu tästä onkin suomalaisella aliurakoitsijalla.

Mitä tietoja viranomaiset vaativat raportoimaan ulkomaisista työntekijöistä?

Pääurakoitsijan tulee ylläpitää työntekijäluetteloa sekä ilmoittaa veroviranomaiselle tiedot rakennustyömaalla työskennelleistä työntekijöistä. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi työntekijän nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, veronumero, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, palkka- ja palkkiotiedot sekä tiedot työntekijän työsuhteen luonteesta. Pääurakoitsijan tulee varmistaa, että nämä tiedot raportoidaan oikea-aikaisesti ja oikein veroviranomaiselle. 

Miksi ulkomaisen työvoiman valvontaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota? 

Sitoutuminen harmaan talouden torjuntaan luo pääurakoisijalle luotettavan maineen, vähentää riskejä sekä taloudellisia menetyksiä sekä luo yhteistyömahdollisuuksia julkisen sektorin hankkeissa, joissa yhteistyökumppanien vaatimukset ovat korkeat. Nämä hyödyt voivat vaikuttaa positiivisesti yrityksen menestykseen, projektien läpimenoaikaan ja sen myötä kasvuun sekä liiketoiminnan jatkuvuuteen pitkällä aikavälillä.

Joko teidän työmaillanne valvotaan työntekijöiden työnteko-oikeutta digitaalisesti vai kuluuko työnjohdon aikaa paperisotaan ja odotteluun? Ota yhteyttä myyntiimme niin autamme teidät alkuun työntekijöiden onboarding-prosessin digitalisoinnissa!

Lue myös