Vuosi 2022 – mitä jäi käteen ja minne suuntaamme seuraavaksi?

Blogi — Uutiset —

Vuosi 2022 jäi mieleen erityisesti organisaation kasvun vuotena. Uusi strateginen suunta edellytti meiltä uudenlaista tapaa toimia ja sen myötä teimmekin eniten töitä sisäisten prosessiemme kehittämisessä sekä tuotekehityksen ja johtamiskulttuurin uudistamisessa. 

Alkuvuonna veimme läpi kaksi senioritason täsmärekryä tuotekehitystiimissä ja vahvistimme sekä arkkitehtuuri- että DevOps-osaamista. Panostimme riskienhallintaan muun muassa ottamalla käyttöön systemaattisen riskienhallintaprosessin, kehittämällä testauskäytäntöjä sekä uudistamalla arkkitehtuuria ja tietoturvaa. Myynnin puolella siirryimme konsultatiiviseksi palveluntarjoajaksi ja otimme käyttöön asiakaskohtaisen kartoitusmallin, jossa tarvekartoituksen avulla selvitämme ensin asiakkaan nykyisen onboarding-prosessin kipupisteet ja pullonkaulat. Kartoituksen pohjalta rakennamme uuden yhteistyömallin mukaisesti vaiheistetun suunnitelman asiakkaan onboarding-prosessin kehittämiseksi. 

Syyskauden alkaessa vahvistimme tiimejämme asiakkuuksienhallinnan ja asiakaspalvelun rekryillä sekä järjestäydyimme RevOps-johtamismallin mukaiseen toimintaan, jossa kaikki tiimit toimivat yhdessä siiloja vähentäen ja dataa vahvasti johtamisessa hyödyntäen. Lisäksi määrittelimme asiakkaidemme digitaalisen kypsyysasteen eri vaiheet ja tietoa hyödyntämällä pystymme jatkossa tukemaan asiakkaidemme onboarding-prosessin kehitystä oikea-aikaisesti ja asiakastarpeen aidosti ymmärtäen.

Kohti turvallisempia työmaita digitaalisella onboarding-prosessilla

Toinen suurimmista saavutuksistamme oli rakennustyömaiden turvallisuuskoulutusten digitalisointiprojektien käynnistäminen yhdessä yhteistyökumppanimme Clanedin sekä useiden suurten rakennus-, teollisuus- ja infra-alan asiakkaidemme kanssa. Zeronin verkkoperehdytysprosessi edistää luonnostaan asiakkaan onboarding-prosessin kokonaisvaltaista digitalisointia, minkä seurauksena olemme onnistuneet vapauttamaan asiakkaidemme työnjohtajien aikaa ja siirtämään vastuuta työntekijöiden tietojen hallinnasta työmaalla työskenteleville aliurakoitsijoille sekä työntekijöille itselleen. Prosessimuutoksen myötä panostimme luonnollisesti myös urakoitsijan käyttäjäkokemuksen kehittämiseen, mikä omalta osaltaan luo palveluumme uutta lisäarvoa urakointiketjun kaikille osapuolille, ei ainoastaan tilaajalle. 

Nyt kun oman toimintamme kypsyysaste on saatu nostettua strategiamme edellyttämälle tasolle, voimme tänä vuonna keskittyä täysin strategiamme mukaisesti asiakkaidemme onboarding- ja työturvallisuusprosessien digitaalisen kypsyysasteen nostamiseen. Rakennustoiminnan osalta tästä vuodesta on tulossa haastava, joten keskeisinä tavoitteinamme on tänä vuonna tarjota asiakkaillemme entistä sujuvampia ja kustannustehokkaampia prosesseja sekä aliurakoitsijoille mahdollisimman vaivattomat keinot huolehtia lain vaatimusten täyttämisestä jo ennen työskentelyn aloittamista. Kun työskentely voidaan aloittaa entistä nopeammin työkohteeseen saavuttua voimme hyvillä mielin todeta kuluvan vuoden päätteeksi, että olemme onnistuneet täyttämään tavoitteemme.

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja menestystä alkavalle vuodelle 2023! 

Lue myös