Zeroni x Claned – turvallisuutta työmaille verkkoperehdytyksellä

Blogi —

Rakennustyömaiden digitalisaatio on edennyt viime vuosina merkittävästi ja työmaan tehtäviä hoidetaan yhä vähemmän lomakkeita mapittamalla sekä tietoja ruutuvihkoihin merkkaamalla. Työmaiden perehdytyskäytännöt ovat alan digiloikasta huolimatta pysyneet perinteisinä vielä näihin päiviin asti. Lue tästä artikkelista, kuinka Zeroni ja verkkokoulutusratkaisuja tarjoava Claned päätyivät ratkomaan rakennusalan turvallisuuskoulutuksen haasteita ja miksi teidänkin työmaaperehdytys kannattaa viimeistään nyt siirtää verkkoon!

Mistä kaikki alkoi?

Yhteistyö Clanedin ja Zeronin välillä sai alkunsa, kun Zeronilla lähdettiin kehittämään verkkoperehdytysmallia rakennustyömaiden tarpeisiin. Paperiperehdytyksen ongelmakohdat ja pullonkaulat oli tunnistettu ja näihin haluttiin tarjota luotettava ratkaisu. Millaisia haasteita paikan päällä tapahtuvaan työmaaperehdytykseen sitten liittyy?

Paikan päällä tapahtuvan perehdytyksen haasteita voivat olla mm.

  • kuinka pystytään varmistamaan, että työntekijä on saanut ajankohtaisimman perehdytyksen?
  • miten varmistetaan työntekijän suorittaman koulutuksen laatu, jos jotain sattuu?
  • kuinka koulutusmateriaalit ja suoritustiedot voidaan arkistoida luotettavasti mahdollista viranomaistarkastusta varten?
  • miten perehdytys pidetään sisällöltään yhtä laadukkaana ulkomaalaisille työntekijöille, joiden suomen tai englannin kielen taito ei ole riittävä?
  • kenellä on aikaa perehdyttää kaikki työkohteeseen saapuvat työntekijät laadukkaasti ja kuinka kustannustehokasta eri aikaan paikalle saapuvien työntekijöiden perehdyttäminen on?
  • kuinka voidaan varmistua siitä, että opetetut asiat on myös sisäistetty, eikä perehdytysaika ole kulunut Iltalehden parissa?

Kuinka verkkokoulutus tehostaa rakennustyömaan arkea?

Uutta turvallisuuskoulutusprosessia lähdettiin suunnittelemaan niin, että sen avulla työnjohtajien aikaa saataisiin vapautettua työntekijöiden tietojen hallinnasta itse työn johtamiseen. Uuden prosessin avulla työnjohtajien ei enää tarvitse huolehtia työntekijöiden perustietojen kirjaamisesta työmaatoimistolla ja työntekijä voi suorittaa turvallisuuskoulutuksen itsenäisesti jo ennen työkohteeseen saapumista omalla mobiililaitteellaan. Ennen työntekijän töiden aloittamista työnjohdon tehtäväksi jää paikan päällä ainoastaan työmaakierroksen järjestäminen ja työntekijän henkilöllisyyden varmentaminen, kaikki muu on hoidettu digitaalisesti ennakkoon.

Koulutusten hallinnointi on vaivatonta

Aineistojen luomisesta on tehty mahdollisimman helppoa työnjohdolle. Kokoamme asiakkaan koulutusaineiston yhteen moduuleiksi ja tarkistamme aineiston myös pedagogisesta näkökulmasta sekä annamme kehitysehdotukset nykyiselle aineistolle. Valmiin koulutuspaketin voi kopioida uuden työmaan turvallisuuskoulutukseksi eikä aineiston luomista tarvitse siis aloittaa jokaisen työmaan kohdalla alusta. Useissa tapauksissa aluesuunnitelman sekä työmaan tietojen päivittäminen riittää, jolloin työmaakohtaisen aineiston saa tarvittaessa käyttöön muutamassa minuutissa.

Datan hyödyntäminen työturvallisuuden kehittämisessä

Verkkokoulutus tarjoaa hyvät eväät datalla johtamiseen. Analysoimalla Clanedin kattavaa suoritusdataa sekä testituloksia voidaan tehdä päätelmiä siitä, onko nykyinen materiaali käyttäjän näkökulmasta kiinnostavaa ja kattavuudeltaan riittävää kyseisen työmaan tarpeisiin. Esimerkkinä, jos työmaalla esiintyy tietyntyyppisiä turvallisuushavaintoja keskimääräistä enemmän voidaan niitä pyrkiä vähentämään kohdistamalla koulutuksen sisältöä havaintojen ympärille. Sisällön kohdentamisen lisäksi oppimistuloksia voidaan parantaa tarjoamalla koulutettaville entistä interaktiivisempaa sisältöä esimerkiksi videoiden ja pelillisten elementtien keinoin. Käyttäjää aktivoivat elementit koulutusmateriaalissa parantavat tutkitusti oppimistuloksia, mikä lopulta näkyy vähentyneinä turvallisuushavaintoina sekä työtapaturmina.

Kiinnostuitko verkkoperehdytyksestä? Ota yhteyttä myyntiimme niin autamme teidät alkuun turvallisuuskoulutusten digitalisoinnissa!

Lue myös